Strategia Grupy TAURON po ludzku

lut 23 2023

Co oznacza neutralność klimatyczna? Czym różnią się nisko- i zeroemisyjne źródła wytwórcze i jak będzie zmieniał się TAURON w najbliższych latach? Poniżej kilka słów o nowej Strategii Grupy, z której możemy być dumni.

22 czerwca 2022 r. przyjęliśmy Strategię Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. Zakłada ona skokowe zwiększenie mocy OZE z perspektywą osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Neutralność klimatyczna – co to znaczy?

Neutralność klimatyczna dla naszej planety to równowaga pomiędzy emitowanymi gazami cieplarnianymi a ich składowaniem czy pochłanianiem (przez glebę, lasy czy wodę).

Osiągnięcie stanu neutralności klimatycznej oznacza emisję tylko takiej ilości gazów, jaką jest w stanie przyjąć nasza planeta lub nieemitowanie szkodliwych gazów w ogóle.

Neutralność klimatyczna Grupy TAURON oznacza wyeliminowanie gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych we wszystkich obszarach naszej działalności do 2050 r.

Jak TAURON zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną?

Po pierwsze – poprzez dekarbonizację Grupy, czyli ograniczaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery . Od 1 stycznia br. Grupę TAURON opuściła spółka TAURON Wydobycie oraz Spółka Usług Górniczych. Tym samym poszerzyliśmy możliwości pozyskania finansowania na inwestycje, które przybliżą nas do osiągnięcia neutralności.

Po drugie – rozwijając i inwestując w OZE. Do 2030 r. planujemy wzrost mocy z OZE o 520%. Między innymi za sprawą inwestycji w budowę farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych na lądzie oraz udziału w projektach związanych z budową farm wiatrowych na Bałtyku.

Wytwarzanie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych – co to znaczy?

Inwestujemy w zero- i niskoemisyjne technologie wytwórcze – offshore, onshore i fotowoltaikę.

Czym są zeroemisyjne technologie wytwórcze? To technologie wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej i ciepła źródła odnawialne, np. biomasę, wiatr i słońce oraz technologie jądrowe.

Czym są niskoemisyjne technologie wytwórcze? To technologie wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej i ciepła paliwa o niższym wskaźniku emisyjności CO2  niż np. węgiel. Do takich paliw zaliczany jest  np. gaz, wykorzystywany jako paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej.

Co to jest offshore?  To farmy wiatrowe stawiane na morzu.

Co to jest onshore? To energetyka wiatrowa na lądzie.

Inwestycje w wysokosprawne kogeneracyjne jednostki gazowe

Transformacja to również zmiana w kierunku wytwarzania  zeroemisyjnego ciepła (tzw. zielonego ciepła).

Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. Dążymy do wytwarzania ich razem, dzięki czemu oszczędzimy energię chemiczną paliw, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Nowoczesny sektor ciepłowniczy

W strukturach Grupy TAURON pozostaje obszar ciepłowniczy. Będziemy dążyli do istotnego obniżenia emisji CO2 ze źródeł ciepłowniczych, a w dalszej perspektywie planujemy zdekarbonizować ciepłownictwo w 100%. Pokładamy nadzieję, że w długiej perspektywie będzie to możliwe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii modułowych reaktorów jądrowych, czyli tzw. SMR-ów.

Co to oznacza?

Dziś ciepło wytwarzamy głównie wykorzystując paliwa kopalne. Dekarbonizacja ciepłownictwa polega na tym, że będziemy produkować ciepło ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych.

NABE

Inwestycje w odnawialne źródła energii przy równoczesnej dekarbonizacji działalności poprzez wydzielenie bloków węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego  spowoduje w perspektywie 2030 roku ograniczenie emisyjności CO2 aż o 78 proc. To najszybsze zakładane tempo redukcji emisji dwutlenku  węgla w polskiej energetyce.

Lider niezawodności dystrybucji energii elektrycznej

Priorytetem jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii do  2030 r.

Chcemy, by na koniec dekady wszyscy nasi klienci dysponowali inteligentnymi licznikami. Jednocześnie planujemy wdrożyć technologię, za pomocą której będziemy mogli zarządzać z jednego miejsca zarówno licznikami, jak i pracą wiatraków czy farm fotowoltaicznych, które rozproszone będą na terenie całej Polski.

Obszar Klient

Dynamicznie rozwijamy ofertę ekologicznych produktów i usług. Do 2030 r. chcemy w pełni zdigitalizować naszą obsługę klienta.

Co to oznacza?

Zależy nam, aby klient mógł każdą swoją sprawę wygodnie załatwić przez internet, z poziomu własnego sprzętu (komputera lub smartfona), bez potrzeby wychodzenia z domu lub dzwonienia na infolinię. Dlatego udoskonalamy funkcje serwisu Mój TAURON, czatu czy wirtualnych asystentów klienta.

 

Uruchomiliśmy specjalną skrzynkę  dla projektu „Podążaj za zielonym zwrotem” - zielonyzwrot@tauron.pl. Zapraszamy do kontaktu!

 

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o zielonym zwrocie, jakie pojawiły się w Tauronecie:

https://tauron.sharepoint.com/sites/pub-poprac/gk/SitePages/2023/02/Podazaj-za-Zielonym-Zwrotem.aspx

 

 

 

Sprawdź też