Co dziś wiemy o Zielonym Zwrocie? – Słowniczek

lut 09 2023

W 2019 r. jako pierwsza firma energetyczna w kraju rozpoczęliśmy proces transformacji energetycznej Grupy – Zielony Zwrot. Następnie opracowaliśmy nową Strategię, która jest odpowiedzią na zmiany rynkowe, oczekiwania klientów i wyzwania związane z klimatem i środowiskiem. W przyjętym planie działania zakładamy dynamiczne zwiększenie mocy OZE. Jeśli zastanawiasz się, co oznaczają te wszystkie pojęcia, przeczytaj nasz słowniczek.   

Słowniczek Zielonego Zwrotu TAURONA

1. Transformacja energetyczna – to działania mające na celu zastępowanie źródeł opartych o paliwa kopalne na rzecz lepszego dostępu do czystszej, tańszej i bezpieczniejszej energii.  Głównym celem naszej transformacji jest umożliwienie realizacji Zielonego Zwrotu TAURONA. poprzez  rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, które są drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej.
 1. OZE - odnawialne źródła energii – to niekopalne źródła energii, które w mniejszym stopniu szkodzą środowisku naturalnemu. Ich zasoby nie wyczerpują się w szybkim tempie. Takimi źródłami są:
 • słońce,
 • wiatr,
 • woda,
 • biopaliwa,
 • energia geotermalna,
 • fale i pływy morskie.
 1. Zielony Zwrot TAURONA – nowa strategia, czyli „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło" odnosi się bezpośrednio do naszej misji „Dbamy o Klienta. Troszczymy się o planetę. Wybieramy Zielony Zwrot TAURONA” i wskazuje na nasze najważniejsze priorytety. W ramach Nowej Strategii zakładane jest dynamiczne zwiększenie mocy z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dostępnej poprzez elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. OZE będą stanowić około 80 procent całego miksu wytwórczego Grupy. Realizując nasze założenia ograniczymy emisję COi zapewnimy ciągłość dostaw energii do ponad 5,8 miliona klientów. 
 2. Dekarbonizacja ciepłownictwa w energetyce to zróżnicowanie źródeł dostaw energii cieplnej, poprzez stopniowe odchodzenie od węgla jako paliwa podstawowego na rzecz paliw niskoemisyjnych i odnawialnych w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
 1. NABE – czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. To proces przyjęty przez Radę Ministrów 01.03.2022 r. który zakłada nabycie od spółek PGE, ENEI i TAURONA  przez Skarb Państwa wszystkich aktywów związanych z wytwarzaniem energii w elektrowniach, które są zasilane węglem kamiennym i brunatnym.
 1. Neutralność klimatyczna – to równowaga (tzw. zerowy bilans) pomiędzy emitowaniem gazów cieplarnianych, a ich wykorzystaniem, składowaniem lub pochłanianiem przez zbiorniki wodne, lasy czy gleby.
 1. Zeroemisyjność – to wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii, w celu produkcji i wytwarzania energii, ale przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy emitowaniem a pochłanianiem gazów cieplarnianych. W naszej działalności, zerowa emisja netto rozumiana jest jako stan, w którym działania podejmowane w całym łańcuchu wartości (łańcuchu dostaw) i związana z tym emisja dwutlenku węgla nie będą wywierały negatywnego wpływu na klimat. Wszystko po to, aby zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5°C.

Sprawdź też