Wspieramy efektywność fotowoltaiki

kwi 18 2024

Nawet dwukrotnie większą autokonsumpcję energii z domowej fotowoltaiki może osiągać gospodarstwo domowe korzystające z magazynu energii - wyliczają nasi eksperci. To kluczowe dla efektywności domowej produkcji prądu ze słońca. TAURON Sprzedaż wystartowała z działaniami wspierającymi przygotowanie domowej fotowoltaiki pod współpracę z magazynami energii.

 - W sieci TAURONA funkcjonuje już ponad 432 tys. mikroinstalacji. Stymulujemy rozwój domowej fotowoltaiki, bo wiemy, że w długim okresie może ona generować znaczne oszczędności dla gospodarstw domowych – mówi Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż - Im lepiej dopasowana instalacja fotowoltaiczna oraz im większa autokonsumpcja - tym większe oszczędności, dlatego wspieramy przygotowanie nowych instalacji do współpracy z magazynami energii. To szczególnie istotne w kontekście kolejnych programów dofinansowania i wejścia niebawem w życie taryfy dynamicznej – podkreśla.

W gotowości na magazyn

Kluczowa dla efektywności domowej instalacji fotowoltaicznej pozostaje autokonsumpcja, czyli ilość energii wyprodukowana przez instalację, która jest zużywa­na na bieżąco.

Zdaniem ekspertów energetycznych wartość poziomu autokonsumpcji można podwoić poprzez wykorzystanie domowego magazynu energii, dlatego warto przygotować instalację do montażu magazynu poprzez dodanie falownika hybrydowego.

Falownik hybrydowy jest kluczowym elementem instalacji z magazynem energii. To właśnie dzięki niemu, można zarządzać przepływem energii w gospodarstwie, a w momencie kiedy magazyn energii zostanie już naładowany, falownik będzie mógł wprowadzić nadwyżki produkcji do sieci, które zostaną rozliczone przez operatora według obowiązujących przepisów.

Magazyn i taryfa dynamiczna

W kontekście zapowiadanej taryfy dynamicznej oraz godzinowych rozliczeń prosumentów magazyn energii może okazać się kluczowym elementem domowego systemu do generowania oszczędności. Odpowiednia konfiguracja magazynu może pozwolić nam na gromadzenie energii, kiedy ceny energii na rynku są niskie i korzystanie z niej w momencie wysokich cen sprzedaży energii elektrycznej.

Magazyn energii przyczynia się nie tylko do wzrostu autokonsumpcji i opłacalności inwestycji, 
ale również poprawia i stabilizuje parametry jakościowe energii.

Prawidłowo dobrany magazyn energii w korzystnych warunkach pogodowych, w okresie letnim pozwala na uniezależnienie się od sieci energetycznej, ponieważ jest on ładowany w okresie produkcji, a przez noc przekazuje energię na bieżące, podstawowe zużycie.

W okresie zimowym, mimo zdecydowanie niższej produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, 
w stosunku do okresów letnich, praktycznie każda wyprodukowana kilowatogodzina trafia do magazynu, dzięki czemu autokonsumpcja może sięgnąć nawet 100 procent.

Konkretne wsparcie

Zdaniem ekspertów energetycznych optymalnie jest połączenie fotowoltaiki z technologiami zwiększającymi autokonsumpcję energii takimi jak właśnie magazyn energii i odpowiednie sterowanie urządzeniami domowymi. Dlatego TAURON ruszył z działaniami promującymi kompletą instalację fotowoltaiczną w niższej cenie i gotową do podpięcia magazynu energii, dzięki falownikowi hybrydowemu, który teraz dodawany jest do instalacji w standardzie.

Więcej informacji o fotowoltaice od TAURONA znajdziesz na stronie: tauron.pl/fotowoltaika 

Sprawdź też