TAURON Dystrybucja wspiera przyszłych energetyków

sty 26 2024

Spółka TAURON Dystrybucja w 2023 roku przekazała łącznie sprzęt aż 32 szkołom średnim, z którymi współpracuje, w tym 7 szkołom pod specjalnym patronatem. Jest to projekt, który od wielu lat realizujemy we wszystkich swoich oddziałach.    

komputery

We wręczeniu doposażenia w szkołach zwykle bierze udział dyrektor oraz przedstawiciele HR z danego oddziału TAURON Dystrybucji. W obecności uczniów klas zawodu technik elektryk, przekazujemy na ręce dyrektora danej szkoły wyposażenie w postaci m.in.: trójfazowych liczników energii, wyłączników, przekaźników prądowych, próbników napięcia itp.   

doposaenie 1

Obserwuję od lat, że nasze wsparcie szczególnie doceniają uczniowie ostatnich klas kierunków elektrycznych, którzy są blisko wyboru swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Nasz sprzęt pomaga im w sposób praktyczny poznać pracę elektryka” - powiedział Dariusz Zygmunt, dyrektor gliwickiego oddziału TAURON Dystrybucji.   

sprzet

Mamy świadomość, że doposażone przez naszą firmę pracownie elektryczne mają wpływ na zwiększenie jakości kształcenia uczniów w zdobywaniu wiedzy elektrycznej. Cieszymy się, że uczniowie korzystają z tych przedmiotów na bieżąco, a kadra nauczycieli monitoruje najważniejsze potrzeby. Współpraca z wrocławską edukacją to dla nas bardzo cenne doświadczenie” – podkreślił Marek Kuchciak, dyrektor oddziałów TD we Wrocławiu i w Wałbrzychu.  

Podczas takiego spotkania jest także okazja do rozmowy z uczniami, poznanie ich planów zawodowych, ale również możliwość zaprezentowania TAURON Dystrybucji jako atrakcyjnego pracodawcy.  

Praca w zawodzie elektryka wykonywana jest bezpiecznie i efektywnie nie tylko dzięki wiedzy zaczerpniętej z podręczników. Praktyczna nauka zawodu, ćwiczenia laboratoryjne i kontakt z urządzeniami elektrycznymi, są doskonałym i koniecznym uzupełnieniem procesu edukacji. Przy okazji doposażenia pracowni zachęcamy absolwentów szkół elektrycznych do pracy w TAURON Dystrybucji” - zaznaczył Witold Stefański, dyrektor oddziałów w Opolu i w Częstochowie.  

zdj4

Potrzeby szkół w ramach doposażenia w 2023 roku były bardzo zróżnicowane. Każda szkoła miała inne pomysły wykorzystania tego wsparcia. Najczęściej  przekazane wyposażenie służyło do ćwiczeń i wykonywania pomiarów.  

Sprzęt, który otrzymała szkoła od gliwickiego oddziału TAURON Dystrybucji pozwala rozwijać zainteresowania uczniów, ich pasje oraz jeszcze lepiej przygotowywać się do praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe elektryka. Uczniowie mogą pracować na  nowym sprzęcie instalacyjnym oraz posługiwać się niewyeksploatowanymi narzędziami i przyrządami pomiarowymi” - powiedział Krzysztof Polakiewicz, nauczyciel zawodu technik elektryk, który jest nauczycielem  w Zespole Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu oraz Zespole nr 3 w Rudzie Śląskiej.   

wrocław 3

Dzięki wsparciu TAURON Dystrybucji pracownie elektryczne wzbogaciły się m.in. o nowe styczniki, łączniki instalacyjne, sterowniki instalacji elektrycznych, przekaźniki programowalne, źródła światła, rozdzielnice. Dzięki tej pomocy uczniowie będą mogli poznawać nowoczesne instalacje elektryczne i konfigurować je w dowolny sposób. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2024 roku nasza spółka nadal będzie angażować się w działania, które wspierają edukację w szkołach branżowych. 

Sprawdź też