Powiew wiedzy o elektrowniach wiatrowych odc. 9

lis 29 2023

Potencjalny wpływ FW na środowisko naturalne, zwłaszcza ptaki i nietoperze, często jest przedmiotem analiz znawców tematu. Przyjrzyjmy  się więc zarówno aspektom potencjalnych zagrożeń, jak i środkom ochronnym wprowadzanym przed budową farmy wiatrowych.  

Farmy wiatrowe a wpływ na ptaki i nietoperze

Ptaki i nietoperze mogą być narażone na oddziaływanie turbin wiatrowych, zwłaszcza w obszarach, gdzie odbywa się migracja, gniazdowanie lub intensywne żerowanie. Elektrownie wiatrowe mogą stanowić barierę dla ptaków, zmuszając je do zmiany trasy podczas migracji na długie lub krótkie dystanse. Budowa farmy wiatrowej może również skutkować opuszczeniem siedlisk przez ptaki oraz utratą schronień miejsc żerowania dla nietoperzy. Jednak najbardziej zauważalną konsekwencją  spośród potencjalnych oddziaływań farm wiatrowych na środowisko jest śmiertelność ptaków i nietoperzy w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi. To zagrożenie zależy od wielkości farmy, lokalizacji turbin, a przede wszystkim od lokalnych warunków przyrodniczych. W przypadku odpowiednio zlokalizowanych turbin, ryzyko jest minimalne i nie stanowi zagrożenia dla populacji ptaków i nietoperzy. 

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Przed budową farmy wiatrowej przeprowadzana jest ocena oddziaływania takiej inwestycji na środowisko. Przeprowadza się przedinwestycyjne monitoringi ptaków i nietoperzy w celu zidentyfikowania gatunków zamieszkujących, żerujących lub migrujących w danej lokalizacji oraz prognozowania wpływu planowanej inwestycji na te gatunki. Dopiero po całym procesie badań, analiz, konsultacji i uzgodnień wydawana jest decyzja środowiskowa zezwalająca na realizację inwestycji i określająca warunki jej realizacji, zarówno na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji farmy wiatrowej. Decyzja środowiskowa wydawana jest przez wójta lub burmistrza gminy w uzgodnieniu m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Taki sposób postępowania gwarantuje, że farmy wiatrowe są lokalizowane poza obszarami podwyższonego ryzyka dla ptaków i nietoperzy. Dodatkowo inwestorzy są zobowiązani do prowadzenia monitoringu poinwestycyjnego, tj. do obserwacji terenu po zrealizowaniu inwestycji. Pozwala to zweryfikować rzeczywisty wpływ parku wiatrowego po jego uruchomieniu na środowisko i w razie konieczności umożliwia wprowadzenie dodatkowych działań chroniących lokalną faunę i florę.

 

Sprawdź też