Zmiany w TAURON Wytwarzanie

paź 03 2022

W poniedziałek, 3 października spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON oficjalnie stała się częścią spółki TAURON Wytwarzanie. Jest to jeden z najważniejszych etapów reorganizacji wewnętrznej Grupy, związanej z przygotowaniem wytwórczych aktywów węglowych do wydzielenia do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Wewnętrzna integracja węglowych aktywów wytwórczych i obszarów wsparcia, zapewniająca  zdolność samodzielnego funkcjonowania jest niezbędnym krokiem poprzedzającym sprzedaż akcji TAURON Wytwarzanie Skarbowi Państwa. Przed włączeniem NJGT w swoje struktury, TAURON Wytwarzanie nabył udziały TAURON Serwis oraz Bioeko, przejął obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową oraz rozpoczął budowę obszaru handlu.

Z dniem 3 października Rada Nadzorcza TAURON Wytwarzanie powołała Pana Trajana Szuladzińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu i Pana Zdzisława Filipa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.  Zarząd TAURON Wytwarzanie pracuje obecnie w następującym składzie:

Trajan Szuladziński – Prezes Zarządu

Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu

Zdzisław Filip – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Przepadło – Wiceprezes Zarządu

Jerzy Warmuziński – Wiceprezes Zarządu.

 

Trajan Szuladziński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył również podyplomowe studium podatkowe w Szkole Głównej Handlowej a także studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Gdański i Business Centre Club. Jest doradcą podatkowym oraz pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu księgowości, finansów i rachunkowości. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczynał od pracy w Ministerstwie Finansów. Pracował też w spółce Nafta Polska. Pełnił funkcję prezesa zarządu Bankowego Towarzystwa Kapitałowego oraz członka zarządu Centrum Finansowego Puławska.

W latach 2008-2014 pracował w Narodowym Banku Polskim. Do 2019 był prezesem zarządu w Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol. W roku 2020 objął stanowisko wiceprezesa zarządu Ogrodowa Inwestycje, gdzie odpowiadał za pion finansowy. Od 2021 r. był prezesem zarządu spółki Centrum Kart.

Zdzisław Filip, który dołączył do Zarządu spółki,  jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek rady naukowej Głównego Instytutu Górnictwa. Wyróżniony odznaczeniami resortowymi i państwowymi, posiada stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.

Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w kopalni Brzeszcze. W latach 2001-2003 związany z Nadwiślańską Spółką Węglową SA w Tychach. Od roku 2003 pracował w kopalni Brzeszcze na stanowisku kierownika działu systemów zarządzania. W spółce Nowe Brzeszcze Grupa TAURON pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. integracji z TAURON Wydobycie S.A.

Od stycznia 2016 roku do czerwca 2019 Prezes Zarządu TAURON Wydobycie S.A. W latach 2019-2021 zatrudniony w TAURON Polska Energia S.A. na stanowisku dyrektora wykonawczego Obszaru BHP, pełnił również obowiązki dyrektora wykonawczego Obszaru Klimatu. Do października br. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON.