Zapytaj eksperta #25 - elektrownie wiatrowe a recykling

lip 20 2021

Energetyka wiatrowa to jedno z najczystszych źródeł energii. Dbałość o środowisko naturalne charakteryzuje farmy wiatrowe również po upływie czasu eksploatacji elektrowni. Nawet 90 proc. całkowitej masy elektrowni wiatrowych jest przetwarzana i ponownie wykorzystywana.

Odpowiada: Michał Markowicz

Czy wiatraki nadają się do recyklingu?

Obecnie około 85 do 90 proc. całkowitej masy elektrowni wiatrowych jest przetwarzana i ponownie wykorzystywana - dotyczy to zarówno wieży wykonanej ze stali, jak i gondoli, w której znaleźć można m.in. elementy zbudowane z różnych stopów metali oraz tworzyw sztucznych.

Najtrudniejszym do ponownego wykorzystania są łopaty wirnika, które zostały wykonane w sposób mający przeciwdziałać ich przypadkowemu zniszczeniu. Te starszej generacji wykonane są z włókna szklanego, wzmocnionego żywicą epoksydową i drewnem balsowym, a te najnowocześniejsze z włókna węglowego. Materiały kompozytowe ze względu na swoje unikatowe właściwości (niski ciężar, wysoka wytrzymałość i sztywność) są idealnym budulcem dla łopat turbin wiatrowych, które przez 20-30 lat są narażone na czynniki atmosferyczne i muszą możliwie bezawaryjnie pracować, aby dostarczać całej instalacji niezbędnej energii. Ta trwałość materiałów, która jest zaletą przy eksploatacji staje się jednak trudnością przy ich recyklingu.

Obecnie główną technologią recyklingu kompozytów jest współprzetwarzanie cementu. Testowane są także technologie gazyfikacji (złoże fluidalne), solwolizy, rozdrabiania impulsowego, pirolizy oraz rozdrabiania mechanicznego.

Budowa i szum - pytania o elektrownie wiatrowe 2

Czy istnieją firmy, które zajmują się recyklingiem łopat wirników?

Tak, na świecie są firmy, które oferują szeroki zakres recyklingu, w tym metodę recyklingu łopat wirników czy recykling odpadów z włókna szklanego.

W Polsce jedna z firm, która zajmuje się recyklingiem łopat wykorzystuje pozyskany materiał do budowy mostów, elementów tzw. małej architektury – ławek, siedzisk, foteli, lamp, itp. Jest też firma, która od 10 lat zajmuje się recyclingiem kompozytów, w tym pochodzących
z elektrowni wiatrowych, to znaczy śmigieł wykonanych z włókien węglowych lub szklanych. Wykonuje recykling starych lub zużytych łopat wirników zarówno uszkodzonych przez wichury jak i ze względu na mikropęknięcia w strukturze materiałowej.

Czy TAURON jest przygotowany do recyklingu łopat?

Dysponujemy stosunkowo nowym parkiem maszynowym, więc masowa rozbiórka farm wiatrowych na razie nas nie czeka. Takie procesy rozpoczną się w perspektywie kolejnych kilku lat, kiedy pracujące najdłużej elektrownie wiatrowe trzeba będzie zmodernizować np. wymieniając łopaty (tzw. reblading) lub wymienić na nowe, jednocześnie powiększając moce tzw. repowering). Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych obowiązkiem inwestora jest przekazanie dzierżawionej przez lata nieruchomości jej właścicielowi w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem inwestycji.

Czy polskie prawo w jakikolwiek sposób reguluje kwestię recyklingu łopat lub innych elementów elektrowni wiatrowych?

Odpowiada: Beata Jońca

Przepisy ustawy o odpadach określają ogólne zasady i wymagania dotyczące postępowania z odpadami, w tym zasady przetwarzania odpadów, czyli także odzysku i recyklingu odpadów. Przepisy ogólne dotyczą wszystkich odpadów – także łopat lub innych elementów elektrowni wiatrowych, ale nie wyszczególniają łopat jako szczególnego rodzaju odpadów i nie określają szczególnych zasad postępowania z nimi. Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu w sprawie katalogu odpadów łopaty można zakwalifikować jako odpady z tworzyw sztucznych lub z włókna szklanego w zależności od dominującego materiału. Odpady te można przekazać do zagospodarowania wyłącznie podmiotom, które mają wymagane prawem pozwolenia na zbieranie lub przetwarzanie tego rodzaju odpadów.

Masz pytanie odnośnie farm wiatrowych lub po prostu chcesz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat? zadaj pytanie naszym ekspertom. Wyślij pytanie na adres: anna.ciszewska-swat@tauron-ekoenergia.pl