Czym jest racjonalizacja pracownicza?

cze 28 2021

Jeśli należysz do osób zorganizowanych, śledzisz procesy lub po prostu interesujesz się usprawnianiem codziennych nawyków, na pewno rzuciło Ci się w oczy pojęcie racjonalizacji. Czym ona właściwie jest? W jaki sposób możesz stać się jej częścią? 

W pojęciu słownikowym racjonalizacja to stosowanie środków zmierzających do usprawnienia czegoś. Natomiast w ustawie dotyczącej prawa własności przemysłowej pojawia się pojęcie projektu racjonalizatorskiego, czyli rozwiązania nadającego się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego.

Mówiąc prościej: racjonalizacja (pracownicza)  to rozwiązania, których wdrożenie może skutkować oszczędnością materiałów, czasu lub zwiększeniem bezpieczeństwa pracy. Korzyści z ich wdrożenia mogą zatem mieć charakter wymierny (finansowe, np. oszczędność środków, mniejsza ilość odpadów, wyższy realny zysk) lub niewymierny (np. podniesienie poziomu bezpieczeństwa albo ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne).  

Pomysły racjonalizatorskie to nowe i nadające się do zaimplementowania rozwiązania o charakterze technicznym lub technologicznym, które mogą być wykorzystane w działalności przedsiębiorstwa, w szczególności w aspekcie technicznym oraz produkcyjnym.

W szczególności racjonalizacją będą wszelkie pomysły dotyczące:

  • maszyn, urządzeń i wyrobów,
  • sposobów wytwarzania,
  • sposobów pomiaru i kontroli.

Racjonalizacja w Grupie TAURON - od czego zacząć?

Aby wziąć udział w procesie racjonalizacji, nie musisz znać wszystkich kroków. Właśnie po to wyznaczyliśmy Koordynatorów Racjonalizacji w każdej ze spółek. W rozwianiu wątpliwości czy uzupełnieniu dokumentów mogą pomóc również Pracownicy Zespołu Open Innovation.

Nie wahaj się! Zapoznaj się z warunkami i możliwościami jakie oferuje proces racjonalizacji (uregulowany procesem 1.7_10 Racjonalizacja). Za każdy wdrożony pomysł jego Twórcy przysługuje nagroda pieniężna! Zapytaj o Koordynatora i zgłoś się już dziś.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.*

 

*link dostępny wyłącznie z urządzeń służbowych