Znane i nieznane #10 - EW Kopin

maj 25 2021

Elektrownia Wodna Kopin to strzelisty żelbetonowy budynek z charakterystycznymi niebieskimi zasuwami turbinowymi należący do Zespołu Elektrowni Wodnych Opole.

Usytuowany jest na rzece Odrze, na stopniu wodnym Zwanowice, na który składają się również: dwie śluzy komorowe i jaz sektorowy. Ta przepływowa elektrownia została zbudowana na lewym brzegu kanału żeglugowego w 1924 roku. Ze względu na rolniczy charakter okolicznych terenów, była wykorzystywana głównie do zasilania w energię elektryczną urządzeń śluzowych i gospodarstw rolnych.

Woda do turbin jest doprowadzona kanałem energetycznym usytuowanym równolegle do starej śluzy komorowej. Na wlocie do kanału energetycznego doprowadzającego, znajduje się budowla wlotowa z charakterystycznymi niebieskimi zasuwami. Nad kanałem przed wlotem do turbiny i kanału upustu płuczącego usytuowany jest most drogowy.

EW KopinDługoletni okres eksploatacji budowli wchodzących w skład stopnia wodnego Zwanowice wymusił przeprowadzenie szeregu prac remontowych, w tym modernizacyjnych i konserwacyjnych. W latach 70. XX wieku został również wyremontowany stopień wodny Zwanowice. W 1976 r. stary jaz kozłowo - iglicowy zastąpiono obecnym jazem sektorowym. W latach 80. dobudowano nową śluzę komorową, a  w latach 2013-2014, dzięki kompleksowej modernizacji budynku EW Kopin, obiekt otrzymał nowe mechaniczne serce. Wyeksploatowaną turbinę Francisa produkcji Schiehau Elbing, z wielkogabarytową przekładnią i wolnoobrotowym generatorem, zastąpiono dwoma nowymi turbozespołami typu Kaplana o łącznej mocy zainstalowanej 1,15 MW (2 x 576 kW). Równocześnie na kanale upustowym zamontowano podnoszoną zasuwę upustową z sterowaną hydraulicznie klapą.

Elektrownia posiada nowoczesny system sterownia i wizualizacji SCADA zbudowany w oparciu o wysokiej klasy sterowniki przemysłowe PLC. Dzięki dostarczonym stacjom operatorskim możliwa jest bieżąca wizualizacja stanu obiektu. Funkcjonalność systemu pozwala na jego intuicyjną obsługę, a dostarczony moduł raportowania umożliwia generowanie historycznych zestawień agregowanych wartości.